QUOTE OF THE DAY


PATRICK SÜSKIND – PARFUMUL

”Asemenea performanță artistică izbândise Grenouille cu uleiul de tuberoze, a cărui mireasmă efemeră o înlănțuise prin infime cantități de secreție de zibetă, vanilie, labdanum şi chipru, abia punând-o astfel mai bine în valoare. De ce să nu facă aşa ceva şi cu parfumul copilei? De ce să folosească în stare pură această mireasmă a miresmelor, cea mai fragilă şi prețioasă dintre toate, risipind-o? Câtă grosolănie! Ce nemaipomenită lipsă de rafinament! Erau oare lăsate diamantele neşlefuite? Se purta oare aurul în bulgări la gât? (…) De supărare că nu se gândise mai demult la aşa ceva, se luă cu mâinile de cap: bineînțeles că acel miros singular nu trebuia folosit în stare brută. Trebuia tras, ca nestemata cea mai de preț, într-o montură. Avea de şlefuit o diademă de miresme, iar în locul cel mai ales, deopotrivă prinsă între celelalte, dar şi stăpânindu-le, va străluci aroma sa. Va crea un parfum după toate regulile artei, iar cel al copilei de dincolo de zid va pulsa în el ca o inimă.

Patrick Süskind, Parfumul – Humanitas / Cartea de pe noptieră – Traducere: Grete Tartler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s